Oświadczenie o ochronie danych

Ochrona danych osobowych

Firma gabo Systemtechnik GmbH traktuje bardzo poważnie ochronę danych osobowych. Chcielibyśmy, abyście Państwo wiedzieli, kiedy i jakie dane zapisujemy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. Jako przedsiębiorstwo prywatne przetwarzamy Państwa dane osobowe z rygorystycznym przestrzeganiem wymogów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych [polski skrót „RODO”] oraz Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych [niemiecki skrót „BDSG” (nowa wersja)”].

Podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych zasadniczo nie są nam potrzebne żadne dane osobowe dotyczące Państwa. Dane osobowe dotyczące Państwa takie, jak nazwisko i adres e-mail, zapisujemy tylko wtedy, gdy podacie je nam Państwo sami – na przykład w ramach rejestracji. Dane te są obecnie przesyłane przez nieszyfrowane połączenie, więc nie można wykluczyć, że dane przesyłane tą drogą są czytane także przez nieupoważnione osoby trzecie. W takim wypadku wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie w wymaganym do tego zakresie. W związku z Państwa wejściem na stronę na naszym serwerze zapisywane są tylko informacje dotyczące nazwy Państwa dostawcy usług internetowych, adresu IP, daty, godziny i stron internetowych, które Państwo u nas otworzyliście (tzw. server log files). W trakcie tego nie są wykorzystywane żadne dane osobowe. Informacje te są analizowane wyłącznie w celach statystycznych. Informacje w server log files są zapisane przez 9 tygodnie i następnie są wykasowywane. Zapis danych odbywa się ze względów bezpieczeństwa, aby np. móc wyjaśnić przypadki nadużycia. Jeżeli dane muszą być przechowywane z powodów dowodowych, wtedy nie mogą zostać wykasowane tak długo, dopóki zdarzenie nie zostanie ostatecznie wyjaśnione. Podczas przeglądania przez Państwa naszej strony internetowej nie są tworzone profile użytkowników lub pliki cookies. Wykorzystujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych w razie składania zamówień lub rejestracji tylko w gabo Systemtechnik GmbH. Bez wyraźnej zgody z Państwa strony nie przekazujemy ich osobom trzecim. Jeżeli w ramach zlecenia przetwarzania danych osobowych dane te miałyby zostać przekazane usługodawcom, wtedy są oni zobowiązani do przestrzegania wymogów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych [RODO] oraz Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych [BDSG (nowa wersja)]. Jeżeli jesteśmy zobowiązani do tego ustawowo lub na mocy postanowienia sądowego, będziemy przekazywać Państwa dane organom uprawnionym do żądania informacji. Spółka gabo Systemtechnik GmbH jako administrator danych dotyczących Państwa stosuje techniczne i organizatoryjne środki bezpieczeństwa celem ich ochrony przed manipulacją, utratą, zniszczeniem i przed dostępem osób nieupoważnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są na bieżąco ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Odpowiedzialność cywilna

gabo Systemtechnik GmbH dokłada wszelkich starań, aby do Państwa dyspozycji dotarły informacje prawdziwe i aktualne.Mimo tego mogą wystąpić błędy i niejasności. Dlatego gabo Systemtechnik GmbH nie ponosi żadnych odpowiedzialności za aktualność,poprawność, kompletność lub jakość informacji.gabo Systemtechnik GmbH nie ponosi żadnych odpowiedzialności prawnych( o ile nie jest to spowodowane przez nas umyślnie lub celowo) za szkody materialne i niematerialne, które powstały przez wykorzystanie lub niewykorzystanie przedstawionych informacji, np. przez wykorzystanie błędnych i niepełnych informacji lub będących pośrenią przyczyną szkody.gabo Systemtechnik GmbH zastrzega sobie: zmianę części lub całości oferty internetowej bez specjalnej zapowiedzi, uzupełnienie jej, usunięcie lub opublikowanie czasowe lub na stałe.

Eksport i opracowanie danych w państwach poza Europą.

Nie ma eksportu danych do państw innych niż Niemcy.

Linki zewnętrzne

Na naszej stronie znajdują się odnośniki do innych stron-ztw. linki, na których zawartość nie mamy wpływu. Dlatego też gabo Systemtechnik GmbH za te strony również nie ponosi odpowiedzialności. Za treść innych stron odpowiadają ich twórcy lub operatorzy. Linki do tych stron zostały w dzień ich załączenia sprawdzone pod kątem legalności i nie stwierdzono żadnych oznak naruszenia prawa. Stała kontrola informacji na stronach, do których umieściliśmy linki, nie jest jednak możliwa bez wyraźnych dowodów na popełnienie przestępstwa. W przypadku udowodnienia przestępstwa odnośniki do tych stron zostaną natychmiast usunięte.

Dalsze informacje i kontakty

W razie dalszych pytań dotyczących tematu “Ochrona danych osobowych w firmie gabo Systemtechnik GmbH” prosimy zwrócić się do pełnomocnika do spraw ochrony danych osobowych naszego przedsiębiorstwa. Jako użytkownikom przysługuje Państwu prawo do tego, aby na wniosek otrzymać bezpłatną informację o tym, jakie dane osobowe dotyczące Państwa zostały zapisane. Ponadto przysługuje Państwu prawo do sprostowania błędnych danych i do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych. Jeżeli przypuszczacie Państwo, że dane dotyczące Państwa są przetwarzane bezprawnie przez osoby trzecie, wtedy możecie Państwo wnieść zażalenie do właściwego organu nadzoru.

O ile Państwa życzenie dotyczące usunięcia danych dotyczących Państwa nie koliduje z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych, przysługuje Państwu prawo do żądania ich usunięcia.

Użytkownicy niniejszej strony internetowej mogą skorzystać z przysługującego im prawa do sprzeciwu i w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych.

Jeżeli życzycie sobie Państwo skorygowania, zablokowania, usunięcia lub udzielenia informacji o zapisanych danych osobowych dotyczących Państwa i macie pytania odnoszące się do zebranych danych osobowych dotyczących Państwa, ich przetwarzania lub wykorzystywania, lub jeżeli chcielibyście Państwo wycofać wcześniej udzieloną zgodę, prosimy skontaktować się z nami pod następującym adresem e-mail: datenschutzbeauftragter@gabosys.de.

Google Analytics

Ze względu na nasz uzasadniony interes w celu optymalizacji i analizy oferty naszej firmy w internecie w znaczeniu artykułu 6 ustęp 1 litera f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych [RODO] niniejsza strona internetowa korzysta z usługi „Google Analytics“ oferowanej przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Usługa ta (Google Analytics) wykorzystuje pliki tekstowe „cookies“, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Informacje zebrane przez pliki cookies są co do zasady przesyłane do serwera Google w USA i tam gromadzone.

Google LLC przestrzega europejskiego prawa o ochronie danych osobowych i posiada certyfikat przystąpienia do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności: https://www.privacyshield.gov

Na tej stronie internetowej wykorzystywana jest funkcja anonimizacji adresów IP. Adres IP użytkowników zostaje skrócony wewnątrz państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w innych państwach, które są sygnatariuszami porozumienia. Tylko w pojedynczych wypadkach adres IP zostaje przesłany najpierw nieskrócony do USA do serwera Google, gdzie zostaje skrócony. Przez to skrócenie odpada możliwość powiązania adresu IP z danymi dotyczącymi Państwa. Adres IP użytkownika przekazywany przez przeglądarkę internetową nie jest łączony z innymi danymi zapisanymi przez Google.

Dane zapisywane przez Google na nasze zlecenie są wykorzystywane do tego, aby ocenić, jak poszczególni użytkownicy korzystają z oferty naszej firmy w internecie, np. do sporządzenia raportu o aktywności na stronie internetowej, aby ulepszyć naszą ofertę w internecie.

Możecie Państwo uniemożliwić zapis danych w plikach cookies w Państwa urządzeniu poprzez zmianę właściwych ustawień w Państwa przeglądarce internetowej. Nie ma gwarancji, że będziecie Państwo mieć nieograniczony dostęp do wszystkich funkcji tej strony internetowej, gdy w Państwa przeglądarce wyłączone zostaną pliki cookies.

Ponadto przez wtyczkę do przeglądarki (browser-plugin) możecie Państwo nie dopuścić do tego, aby informacje zebrane przez pliki cookies (włącznie z Państwa adresem IP) zostały przesłane do Google Inc. i były wykorzystywane przez Google Inc. Poniższy link doprowadzi Państwa do właściwej wtyczki: https://tools.google.com

Tu znajdziecie Państwo dalsze informacje dotyczące wykorzystywania danych przez Google Inc.:

https://policies.google.com (dane zapisywane przez partnerów Google)
https://adssettings.google.de (ustawienia wyświetlanych reklam)
https://policies.google.com (wykorzystywanie plików cookies w ogłoszeniach)