Szukasz bardziej szczegółowych informacji na temat tego produktu? Potrzebujesz kart katalogowych lub spisu istotnych parametrów technicznych rozwiązania? Skontaktuj się z nami 0048 795 422 675 lub wyślij e-mail na info@gabocom.de – chętnie pomożemy!

Kolanka przegubowe
50 / 110

  • Przegubowa konstrukcja zapewniająca elastyczność i ułatwiająca prace instalacyjne skraca czas budowy kanalizacji kablowej w trudnych warunkach terenowych.
  • Gwarantowane bezpieczne promienie prowadzenia kanalizacji kablowej zabezpieczając poprawne wykonanie krzywizn prowadzenia kanalizacji kablowej skracają czas instalacji kanalizacji wtórej.
  • Dwudzielność (wersja dwudzielna typu KKGD-t) z zachowaniem wodo / gazoszczelności do 0,5 bar ułatwia prace instalacyjne i obniża ryzyko wystąpienia w otoczeniu sieci niebezpieczeństw związanych ze szkodliwym działaniem gazów i wyziewów pochodzących z kanalizacji kablowej.

Generalnie wybór typoszeregu rozwiązania uwarunkowany jest indywidualnymi potrzebami projektu lub ukształtowaniem terenu, w którym planowane jest posadowienie kanalizacji kablowej.

Przykładowe aplikacje rozwiązania:

  • budowa podejść do budynków i studni kablowych w trudnych warunkach terenowych.
  • budowa kanalizacji kablowej w terenach o zmiennej charakterystyce wysokości terenu.
  • zmiana przebiegu rury w przypadku przeszkód lub czynników zewnętrznych związanych ze zbliżeniem lub możliwą kolizją z innymi obiektami uzbrojenia terenu takich jak np. rury gazowe, ciepłownicze itp.
  • możliwa (planowana) zmiana przebiegu rur w poziomie biegu spowodowana np. wzniesieniami lub osiadaniem gruntu przy przechodzeniu kanalizacji pod jezdniami itp.
  • łączenie kanalizacji kablowych na różnych poziomach posadowienia.

Kolanka przegubowe typu KKGBKolanka przegubowe typu KKGB

Zamówienie

Oznaczenie

ɸ × grub

R min

α

Dł. (m)

S (m)

szt./opak.

szt./paleta

nr art.

 

(mm)

(m)

 

 

 

 

 

 

KKGB 50 / 1,0m / 90°

50×1,8

1,0

90°

1,65

1,44

3

60

00540

KKGB 110 / 1,0m / 90°

110×3,2

1,0

90°

1,94

1,56

3

45

03328

KKGB 110 / 2,5m / 45°

110×3,2

2,5

45°

2,03

1,95

3

45

03228

KKGB 110 / 8°

110×3,2

 

 

 

18

72

03992

KKGB-t 110 / 8°

110×3,2

 

 

 

4

36

03968

Back to Top