Złaczki proste dwudzielne
7 / 10 / 12 / 14 / 16 / 20

Dwudzielne złączki proste EBM do łączenia mikrorur – w ziemi, obudowach liniowych i studniach kablowych, o wysokiej wytrzymałości wzdłużnej połączenia. Zapewniają gazo i wodoszczelne do 0,5 bar połączenie mikrorur z zainstalowanym mikrokablem. Chwilowa wytrzymałość pneumatyczna do 10 bar / 30 min umożliwia przelotową instalację mikrokabla. Łatwy, wielokrotny, bez narzędziowy montaż i demontaż obniża koszty utrzymania sieci.

Przykład połączenia mikrorur z zainstalowanym mikrokablemPrzykład połączenia mikrorur z zainstalowanym mikrokablem

Zamówienie

Oznaczenie

ɸ (mm)

szt. / opak.

nr art.

EBM 7

7

12

10753

EBM 10

10

12

10786

EBM 12

12

12

10787

EBM 14

14

12

10788

EBM 16

16

12

01065

EBM 20

20

12

02516

Back to Top