speed•pipe®

System mikrokanalizacji speed•pipe® – z założenia umożliwiający redukcję kosztów inwestycji,
zapewnia również wysoką elastyczność w zakresie planowania i budowy nowoczesnych
sieci FTTx, umożliwiając wykorzystanie systemu w istniejących zasobach sieci, w budowie
nowoczesnej infrastruktury oraz w ramach instalacji budynkowych.

 • Mikrokanalizacja wtórna

  speed•pipe®

  Mikrorury cienkościenne speed•pipe® instalowane jako kanalizacja wtórna pozwalają w niskich nakładach efektywnie wykorzystać dostępne (również częściowo zajęte) przestrzenie istniejących kanalizacji i rurociągów kablowych.

 • Mikrokanalizacja doziemna

  Typoszereg grubościennych mikrorur doziemnych speed•pipe® ground

  Innowacyjna, trwała konstrukcja mikrorur doziemnych speed•pipe® ground i ich wiązek wraz szeroką gamą osprzętu i akcesoriów zapewnia niespotykaną elastyczność w planowaniu oraz wymierne oszczędności w realizacji i utrzymaniu nowoczesnej sieci światłowodowej.

 • Indoor

  speed•pipe® indoor

  Mikrorury budynkowe speed•pipe® indoor zaprojektowano w nawiązując do rygorystycznych wymagań jakim podlegają sieci budynkowe, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowników sieci